Du är unik. Din situation är unik.

T som i tillit

Therese Hoveman
Therese Hoveman

Grundare / Certifierad ledarskapsutvecklare

T som i tillit

Krav-Omtanke-Stöd-Tillit

För att få till resultat på ett hållbart, motiverat och ömsesidigt sätt är mixen av Krav-Omtanke-Stöd-Tillit grundläggande. Se dem som fyra enskilda parametrar där du behöver ha god balans mellan dem för att få resultat. Både när det gäller att leda dig själv och andra. Vi har jobbat oss igenom de tre första och vill du läsa dem finns de på www.situationsinriktad.se. Där finns även fler tips och mer inspiration inom ämnet ledarskap.


Hur byggs tillit?

I Natur & Kulturs Psykologilexikon definieras tillit som:

En grundläggande känsla som gör att en individ känner trygghet med en annan individ, grupp, miljö eller händelse. Motsatser är känslor som osäkerhet, tvivel och misströstan.

Tilliten till dig själv

Här vill vi spetsa till definitionen något. Tillit byggs i första hand inifrån. Att du känner dig trygg i dig själv – med den du är och det du gör. Utan tillit till dig själv blir det svårare att finna trygghet och tillit till omgivningen. Det är huvudskälet till att de flesta av våra utvecklingsinsatser börjar med det personliga ledarskapet. Att få utveckla och grundas i det innan man tar på sig rollen att leda andra.

Hur får du andra att lita på dig?

Om vi dissikerar det personliga ledarskapet och söker efter de delar som främst bygger tillit vill vi lyfta fram tre centrala delar:

– Sunda och etiska värderingar som du strävar att leva efter 
– Vikten av att vara autentisk och äkta
– Ansvarstagande

Har du sunda och etiskt hållbara värderingar som du dessutom lyckas leva efter bygger du tillit hos din omgivning. Det är som en behållare som sakta fylls på undan för undan. Vågar du vara autentisk och äkta ökar graden av tillit till dig. Omgivningen vet vad de kan förvänta sig av dig (och inte). Du behöver alltså inte vara perfekt för att andra ska känna förtroende för dig. Däremot behöver du vara konsekvent och etiskt välbalanserad. Vidare behöver du visa på att du både kan ha och ta ansvar. I sol och i regn. Det är lätt att ta ansvar när det är goda tider. Oftast lite svårare när det kör ihop sig (?)


Hemarbete kräver tillit och starkt personligt ledarskap (självledarskap)

Den mest återkommande frågan vi får just nu är råd kring hemarbete. “Hur ska vi arbeta när pandemin är under kontroll?” Ska vi tillåta hemarbete? I vilken utsträckning? Vilka konsekvenser kan vi förvänta oss?

Här finns det inte ett svar att ge. Däremot kan vi dela med oss av några bitar som kan vara vägledande: 

  • Går rollen att helt eller delvis sköta på distans?
  • Vad vill medarbetaren? 
  • Hemarbete kräver mycket tydligt ledarskap och struktur. Är medarbetarens roll och mål tydliga? 
  • Får medarbetaren kontinuerlig och kvalitativ uppföljning av chefen på roll, mål och välmående? 
  • Hur säkerställer ledaren att ni klarar av att leva upp till arbetsmiljöföreskrifterna? Som arbetsgivare har ni ansvar för arbetsmiljön även vid hemarbete.  
  • Är ledaren utbildad, tränad och redo att ta det ledarskapsansvar som krävs för att leda på distans?
  • Hemarbete kräver starkt personligt ledarskap och självledarskap. Har medarbetaren det? 

Flexibilitet är nyckeln

Vår bästa rekommendation är att så långt det går möta upp medarbetarens behov. Vi människor presterar som bäst när vi mår bra och när vår roll har en god balans mellan utmaning och kontroll. Hemarbete ställer höga krav på både chef och medarbetare. Chefen behöver säkerställa ett tydligt och dedikerat ledarskap. Medarbetaren bär största delen av “bevisbördan” och behöver jobba extra mycket på tilliten. Utan den personliga kontakten blir det svårare att bedöma prestation i sin helhet och det uppstår enklare missförstånd eller tolkningar på distans. Detta bör man som medarbetare ha med sig och säkerställa att man tar extra stort ansvar (personligt ledarskap!) för att få det att fungera. Hemarbete är för många en förmån och många kommer att förvänta sig att få ha kvar den av sin arbetsgivare framöver. 

Vi avråder starkt från snäva och strikta policies för att reglera hemarbete. Sjävklart kan ni behöva ta fram övergripande riktlinjer, men låt varje chef och medarbetare ha stor frihet att utforma det som passar roll och individ bäst. Det tjänar ni på. Det fanns dessutom redan innan pandemin en trend i att efterfråga mer flexibilitet kopplat till arbetslivet. Inte minst hos den yngre generationen och de som kliver på chefsroller och ska balansera detta tillsammans med ett rikt familjeliv. Det finns en tydlig trend där allt fler vill få en god balans mellan arbete och fritid och som vänt på perspektiven. Man lever inte för att arbeta. Man arbetar för att kunna leva det liv man vill. De arbetsgivare som lyckas balansera detta rätt framöver kommer att bli vinnare på många sätt. Inte minst när det gäller att bli att behålla och attrahera medarbetare.


Vem skulle få packa din fallskärm?

På tal om tillit. Vem eller vilka skulle du låta packa din fallskärm inför ett hopp. Du får inte välja dig själv eller din instruktör.

Ta samtidigt gärna en stund och fundera på varför du valt de personer som du valt? Fundera även på vem eller vilka som skulle välja dig till att packa sin skärm. Varför har de valt dig?


Vi önskar dig en fin och härlig sommar och du kan lita på att vi kommer tillbaka. Fulltankade av ny energi och inspiration.  

Glada sommarhälsningar!

Therese och Ola

Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. 

Relaterade artiklar

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Therese har i över tio års tid framgångsrikt utvecklat ledare och organisationer – många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer. 

Therese besitter över 25 års ledarerfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef, VD och styrelseordförande. Sedan 2012 driver hon eget inom ledarutveckling där Future On Board är ett eget utvecklat koncept.

Som ledarutvecklare strävar Therese ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter

Veronica Terning

Veronica Terning

FOB-COACH OCH ADMINISTRATION

NPF-coach och Administratör med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

I hela sitt yrkesverksamma liv har Veronica jobbat med och omkring människor. I rollen som undersköterska inom psykiatrivården och som samtalsledare inom Attention – en förening inriktad på Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF). Idag utbildad och certfierad inom Posive Psychology (IPHM – International Practioners of Holistic Medicine).

Intresset för psykisk (o)hälsa och Neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF) har funnits med sedan barnsben då det funnits i familjen samt att hon själv har en adhd-diagnos och en egen utmattningsdiagnos i bagaget. Idag har hon utvecklat strategier och rutiner som gör att hon har ett bra liv och snarare kan dra fördelarna av att ha sin ”extra motor”.

Med sin breda kunskap och erfarenhet ser Veronica stora möjligheter i att utveckla ungdomar med psykisk ohälsa och Neuropsykiatrisk diagnos så att de kan få hitta trygghet i sig själv, utveckla ett starkt personligt ledarskap och kunna ta sig ombord till ett fungerande arbete. Samtidigt kommer Veronica supporta arbetsgivare och ge dem den kunskap och de verktyg som de behöver för att på bästa sätt kunna möta och leda dessa ungdomar rätt till ett hållbart arbetsliv.

Veronica ser alla människors lika värde och hon söker lösningar framför hinder. Hon strävar alltid efter att skapa långsiktiga varaktiga relationer och du kan förvänta dig en person som möter dig med stor nyfikenhet, medkänsla och vilja att göra skillnad.

På fritiden umgås Veronica med sin familj, fixar i trädgården och i växthuset, bakar eller gör något annat kreativt som får hjärnan att vila ett tag. 

Jan Lauritzen

Certifierad ledarutvecklare

Med nyfikenhet och empati uppmuntrar Jan dig att både upptäcka och nå din potential. Han ger dig de verktyg och den struktur som du behöver på din utvecklingsresa mot dina mål.

Jan har närmare 30 års ledarerfarenhet som bl a VD, inköpschef, logistikchef, produktionschef och Lean-manager inom multinationella industriföretag samt som egenföretagare.  

Som erfaren ledarutvecklare har han haft uppdrag i mer än 130 företag.  Hans pragmatiska och generösa stil gör att han alltid ser möjligheter, även när livet emellanåt kan vara tufft.

Erik Waesterberg

Certifierad ledarutvecklare

Erik möter dig med ett positivt, öppet sinne och ger dig verktyg att analysera din utvecklingspotential. Med engagemang och humor får du utmanande och kloka infallsvinkar som leder dig framåt. Hans intresse av dig både som människa och i din profession ger dig handlingskraft i ditt ledarskap.

Erik är civilingenjör och har tjugo års ledarerfarenhet som VD, marknadschef och konsultchef. Hans livserfarenheter som ledare och pappa leder till ständig utveckling och närvaro i mötet med dig som kund.

Mona Brenkle Gejer

Certifierad ledarutvecklare

Mona har en förmåga att få människor att tro mer på sin egen förmåga och potential. Hon vägleder dig till insikter som stärker dig och skapar förutsättningar för din utveckling.

Hon lyfter dig och utmanar dig med inlevelse och värme. Mona är civilingenjör, har studier i management, pedagogik och psykologi, är yoga- och meditationslärare med erfarenhet som chef inom stora och medelstora företag. Hon är själv i ständig utveckling genom en omättlig nyfikenhet.

Blir du nyfiken? Boka ett förutsättningslöst möte med Mona.

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Therese har i över tio års tid framgångsrikt utvecklat ledare och organisationer – många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer. 

Therese besitter över 25 års ledarerfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef, VD och styrelseordförande. Sedan 2012 driver hon eget inom ledarutveckling där Future On Board är ett eget utvecklat koncept.

Som ledarutvecklare strävar Therese ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 20 års erfarenhet av produktutveckling och ledarskap.

Andreas har alltid brunnit för det holistiska: en balanserad helhet. Dels för att man lättare kan vara autentisk (sitt riktiga jag och inte den man tror att man ska vara), dels för att man får ett flyt i livet; både privat och professionellt. Han närmar sig allt med ett funktionellt sinne och tvekar inte på att utmana eller testa något nytt. 

Kommentarer från Andreas tidigare medarbetare: “Engagerad och positiv med proaktivt samt affärs- och målinriktad. Nyfiken och villig att alltid lära sig något nytt. Öppen för nya idéer. Tror på individen och autonomi för denne. Håller inte på med micro-management. Tålmodig lyssnare, lätt att prata med och bra på att snabbt se helhet samt förstå hur man effektivt kommer vidare. Naturlig och lugn auktoritet men kräver ingen uppmärksamhet.”

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med en drivkraft att utveckla människor inom alla områden och nå uppsatta mål.

Ola är en livsbejakande, tävlingsinriktad och positiv trebarnsfar från Höllviken. Lång och bred ledarerfarenhet från bland annat Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen och IKEA. 

Ola är en “tuff mjukis” som gillar att utmana och är mycket tydlig. Han värdesätter struktur och resultat samtidigt som han är en mycket god lyssnare och mån om att alla ska trivas och må bra. Humor och öppenhet är också viktigt och Ola tycker att man inte ska ta sig själv på allt för stort allvar även om man brukar allvar. 

Olas värderingar – frihet, relationer och resultat – går även igen i hans roll som ledarutvecklare. “Du ska jobba med mig för att du vill. Inte för att du måste”. Även Ola tror på långsiktiga relationer. “Det finns inga genvägar till långsiktigt varaktiga resultat. Speciellt inte inom det vi arbetar med” menar Ola.

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 15 års erfarenhet från olika chefsbefattningar.

Lotta Stagne har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar och är väl bekant med en ledares utmanande vardag och miljö. Pressen som en ledare utsätts för och besluten de måste fatta. Lottas styrka är hennes eget självklara ledarskap, som ett resultat av en högst medveten och personlig utvecklingsresa, delvis ”tack vare” en utmattning kring millennieskiftet. Hon står hon idag för ett mänskligt, modigt och närvarande ledarskap.

Med en självklar förmåga bygger hon förtroende samt öppenhet och skapar en perfekt miljö för lärande och utveckling på hög nivå. Drivkraften har alltid varit utveckling i alla former och gärna tillsammans med andra.

Meriter

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Med över tio års erfarenhet inom ledarutveckling har Therese  framgångsrikt utvecklat hundratals ledare och ledningsgrupper. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer.

Therese har en bakgrund som civilekonom och besitter över 20 års erfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef och VD.

De företag Therese arbetat med visar på stärkt tillväxt och många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Therese strävar ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter