Du är unik. Din situation är unik.

En god inkluderande NPF-jul för alla arbetsgivare och medarbetare

Therese Hoveman
Therese Hoveman

Grundare / Certifierad ledarskapsutvecklare

NPF

Vi är i en tid då allt fler behöver stöd för att kunna ta sig ombord till ett hållbart studie- och arbetsliv. Det fortsätter att dugga in dyster statistik om unga som inte klarar sin skolgång, antalet med psykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och snarlika tillstånd ökar och utskrivningen av tung medicin för att döva den psykiska ohälsan fortsätter i hög takt. Vi kan inte låta bli att ställa oss frågan – vad händer om vi bommar målet ännu en gång. Vad händer om vi inte lyckas få denna generation ut i arbetslivet? Vilka ska klara av att arbeta och leda i våra verksamheter?


Självledarskap + NPF=SANT
Som du kanske vet har vi de senaste 13 åren arbetat med ledarskap, inte minst med fokus på det personliga ledarskapet. Förmåga att kunna leda sig själv. Ett koncept som vidareutvecklats till att nu även inkludera de unga (16-30 år). När vi arbetar med de unga ser vi en markant skillnad i trygghet, ansvarstagande, motivation och riktning efter programmet. Vi får 100 % respons från deltagarna på att detta är den typ av konkreta verktyg och stöd som de saknat! Efter utbildningen stöttar vi även de unga ombord till arbetslivet. Hjälper till med ansökningar och kontakter med företag som vi vi vet söker unga förmågor med gott självledarskap. Detta arbete vill vill accelerera tillsammans med er som är i behov av just dessa stjärnor, så hör av er om ni har stjärnor som ni vill utveckla eller om ni är i behov av att rekrytera.

Teamet nu förstärkt med NPF-coach. Välkommen Veronica!
Vi ser också ett ökat behov av att förstå mer kring hur Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NFF) såsom Adhd (där även Add ingår), Autism och språksvårigheter eftersom allt fler synligt brottas med dessa utmaningar. För att ligga i framkant inom detta område har vi rekryterat in en specialist inom området – Veronica Terning. Veronica har bred och djup kunskap inom NPF och med Veronica ombord har vi nu utvecklat ett unikt koncept som ska stötta fler arbetsgivare och medarbetare till att få rätt kunskap och verktyg.

Framtidssäkra nästa generation – lätt när man gör rätt
Det räcker inte att en part rör sig framåt…För att skapa bästa möjliga förutsättningar behöver vi arbeta från två håll. Därför erbjuder vi kunskapsöverföring och konkreta verktyg för både arbetsgivare/ledare och medarbetare. Det är uppdelat in en kunskapsdel och i två verktygsdelar.

Med start från nästa år kommer vi att erbjuda moduler med kunskap och verktyg där ni har möjlighet att delta i öppna, generella seminarier eller om ni önskar ett upplägg anpassat för er verksamhet och era unika behov. Man kommer att kunna ta del av modulerna separat eller som en helhet – allt beroende på situation och behov.

Ge bästa julklappen till våra unga!
Vill ni vara med och ge ännu fler unga möjligheten att få utveckla sitt självledarskap? Ge er själv den bästa julklappen och bli supporter till Future On Board – Young Professionals.

Som supporter får ni:

  • Marknadsföra er till FOB Network som supporter. FOB Network är det nätverk av ungdomar som vi har utbildat i självledarskap. Många av dem söker nästa steg i arbetslivet
  • Synas på vår hemsida, Instagram, LinkedIn
  • Använda en specialdesignad ”Supporterlogga” i er marknadsföring

Samtidigt visar ni på att ni är ett företag som: 

  • Bidrar till de Globala hållbarhetsmålen och tar stort CSR-ansvar för vår framtid – våra unga
  • Stärker ert varumärke mot arbetsmarknaden, kunder och anställda


Ta ombord framtiden tillsammans med oss!
Future On Board

Therese-Veronica-Ola-Lotta-Andreas

Relaterade artiklar

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Therese har i över tio års tid framgångsrikt utvecklat ledare och organisationer – många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer. 

Therese besitter över 25 års ledarerfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef, VD och styrelseordförande. Sedan 2012 driver hon eget inom ledarutveckling där Future On Board är ett eget utvecklat koncept.

Som ledarutvecklare strävar Therese ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter

Veronica Terning

Veronica Terning

FOB-COACH OCH ADMINISTRATION

NPF-coach och Administratör med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

I hela sitt yrkesverksamma liv har Veronica jobbat med och omkring människor. I rollen som undersköterska inom psykiatrivården och som samtalsledare inom Attention – en förening inriktad på Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF). Idag utbildad och certfierad inom Posive Psychology (IPHM – International Practioners of Holistic Medicine).

Intresset för psykisk (o)hälsa och Neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF) har funnits med sedan barnsben då det funnits i familjen samt att hon själv har en adhd-diagnos och en egen utmattningsdiagnos i bagaget. Idag har hon utvecklat strategier och rutiner som gör att hon har ett bra liv och snarare kan dra fördelarna av att ha sin ”extra motor”.

Med sin breda kunskap och erfarenhet ser Veronica stora möjligheter i att utveckla ungdomar med psykisk ohälsa och Neuropsykiatrisk diagnos så att de kan få hitta trygghet i sig själv, utveckla ett starkt personligt ledarskap och kunna ta sig ombord till ett fungerande arbete. Samtidigt kommer Veronica supporta arbetsgivare och ge dem den kunskap och de verktyg som de behöver för att på bästa sätt kunna möta och leda dessa ungdomar rätt till ett hållbart arbetsliv.

Veronica ser alla människors lika värde och hon söker lösningar framför hinder. Hon strävar alltid efter att skapa långsiktiga varaktiga relationer och du kan förvänta dig en person som möter dig med stor nyfikenhet, medkänsla och vilja att göra skillnad.

På fritiden umgås Veronica med sin familj, fixar i trädgården och i växthuset, bakar eller gör något annat kreativt som får hjärnan att vila ett tag. 

Jan Lauritzen

Certifierad ledarutvecklare

Med nyfikenhet och empati uppmuntrar Jan dig att både upptäcka och nå din potential. Han ger dig de verktyg och den struktur som du behöver på din utvecklingsresa mot dina mål.

Jan har närmare 30 års ledarerfarenhet som bl a VD, inköpschef, logistikchef, produktionschef och Lean-manager inom multinationella industriföretag samt som egenföretagare.  

Som erfaren ledarutvecklare har han haft uppdrag i mer än 130 företag.  Hans pragmatiska och generösa stil gör att han alltid ser möjligheter, även när livet emellanåt kan vara tufft.

Erik Waesterberg

Certifierad ledarutvecklare

Erik möter dig med ett positivt, öppet sinne och ger dig verktyg att analysera din utvecklingspotential. Med engagemang och humor får du utmanande och kloka infallsvinkar som leder dig framåt. Hans intresse av dig både som människa och i din profession ger dig handlingskraft i ditt ledarskap.

Erik är civilingenjör och har tjugo års ledarerfarenhet som VD, marknadschef och konsultchef. Hans livserfarenheter som ledare och pappa leder till ständig utveckling och närvaro i mötet med dig som kund.

Mona Brenkle Gejer

Certifierad ledarutvecklare

Mona har en förmåga att få människor att tro mer på sin egen förmåga och potential. Hon vägleder dig till insikter som stärker dig och skapar förutsättningar för din utveckling.

Hon lyfter dig och utmanar dig med inlevelse och värme. Mona är civilingenjör, har studier i management, pedagogik och psykologi, är yoga- och meditationslärare med erfarenhet som chef inom stora och medelstora företag. Hon är själv i ständig utveckling genom en omättlig nyfikenhet.

Blir du nyfiken? Boka ett förutsättningslöst möte med Mona.

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Therese har i över tio års tid framgångsrikt utvecklat ledare och organisationer – många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer. 

Therese besitter över 25 års ledarerfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef, VD och styrelseordförande. Sedan 2012 driver hon eget inom ledarutveckling där Future On Board är ett eget utvecklat koncept.

Som ledarutvecklare strävar Therese ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 20 års erfarenhet av produktutveckling och ledarskap.

Andreas har alltid brunnit för det holistiska: en balanserad helhet. Dels för att man lättare kan vara autentisk (sitt riktiga jag och inte den man tror att man ska vara), dels för att man får ett flyt i livet; både privat och professionellt. Han närmar sig allt med ett funktionellt sinne och tvekar inte på att utmana eller testa något nytt. 

Kommentarer från Andreas tidigare medarbetare: “Engagerad och positiv med proaktivt samt affärs- och målinriktad. Nyfiken och villig att alltid lära sig något nytt. Öppen för nya idéer. Tror på individen och autonomi för denne. Håller inte på med micro-management. Tålmodig lyssnare, lätt att prata med och bra på att snabbt se helhet samt förstå hur man effektivt kommer vidare. Naturlig och lugn auktoritet men kräver ingen uppmärksamhet.”

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med en drivkraft att utveckla människor inom alla områden och nå uppsatta mål.

Ola är en livsbejakande, tävlingsinriktad och positiv trebarnsfar från Höllviken. Lång och bred ledarerfarenhet från bland annat Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen och IKEA. 

Ola är en “tuff mjukis” som gillar att utmana och är mycket tydlig. Han värdesätter struktur och resultat samtidigt som han är en mycket god lyssnare och mån om att alla ska trivas och må bra. Humor och öppenhet är också viktigt och Ola tycker att man inte ska ta sig själv på allt för stort allvar även om man brukar allvar. 

Olas värderingar – frihet, relationer och resultat – går även igen i hans roll som ledarutvecklare. “Du ska jobba med mig för att du vill. Inte för att du måste”. Även Ola tror på långsiktiga relationer. “Det finns inga genvägar till långsiktigt varaktiga resultat. Speciellt inte inom det vi arbetar med” menar Ola.

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 15 års erfarenhet från olika chefsbefattningar.

Lotta Stagne har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar och är väl bekant med en ledares utmanande vardag och miljö. Pressen som en ledare utsätts för och besluten de måste fatta. Lottas styrka är hennes eget självklara ledarskap, som ett resultat av en högst medveten och personlig utvecklingsresa, delvis ”tack vare” en utmattning kring millennieskiftet. Hon står hon idag för ett mänskligt, modigt och närvarande ledarskap.

Med en självklar förmåga bygger hon förtroende samt öppenhet och skapar en perfekt miljö för lärande och utveckling på hög nivå. Drivkraften har alltid varit utveckling i alla former och gärna tillsammans med andra.

Meriter

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Med över tio års erfarenhet inom ledarutveckling har Therese  framgångsrikt utvecklat hundratals ledare och ledningsgrupper. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer.

Therese har en bakgrund som civilekonom och besitter över 20 års erfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef och VD.

De företag Therese arbetat med visar på stärkt tillväxt och många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Therese strävar ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter