Kom igång med AI. Inte läge att ducka längre!

Therese Hoveman
Therese Hoveman

Grundare / Certifierad ledarskapsutvecklare

Future On Board


Från att ha varit två bokstäver i marginalen och något för technördar har AI nu letat sig in i varje vrå. Sverige ligger efter, men än så länge ingen fara. Vi behöver inte leda utvecklingen, men vi behöver göra det som vi brukar vara bra på. Ta tekniken till oss och bemästra den. 

En revolution du inte får missa

Precis som hjulet, elektriciteten och Internet revolutionerar AI vår värld och nu kan vi inte ducka längre. Nu måste alla som vill driva framgångsrika verksamheter ta till sig denna teknik på ett förnuftigt sätt. Som ledare är du ytterst ansvarig för att ni kommer i gång och är det så att du behöver en kickstart vill vi hjälpa dig med några handfasta enkla tips!

Vad är AI?

Lärande maskinella robotar med artificiell intelligens som på egen hand processar och sammanställer enorma mängder data. En del data matas in från oss människor, en del data byter robotarna med varandra. Komplexiteten och utvecklingen är kraftigt exponentiell! 

Vad använda AI till?

AI är super att använda till komplexa, resurskrävande och repetitiva uppgifter. Nedan nämns några områden:

 • Analys och beslutstöd
  Ta fram underlag och scenariobeskrivningar
 • Optimering
  Processer av alla de slag som kan automatiseras. Tillverkning, administration, kundtjänst, logistik, energianvändning
 • Text och bildhantering
  Analysera och förstå stora mängder text- och bilddata. Översättning. Tal till text. Mönsterigenkänning (t ex bilder, ansikten, rörelser, ljud)
 • Säkerhet
  Övervakning och säkerhetssystem. Analys och reaktion i realtid 

Vad blir ert första eller nästa steg? Välj ut en sak och sätt igång! 

Vad inte använda öppna AI-lösningar till?

Allt vi matar AI med finns för någon annan att fiska upp och använder vi robotarna i oetiska syften får vi en farlig utveckling eftersom robotarna agerar på egen hand. Utan konsekvenstänk och etisk kompass.

 • Verksamhetskritisk information
  Tanka aldrig upp eller skriv frågor till AI som är konfidentiella eller av affärskritisk karaktär. Exempelvis frågor som rör patent, affärshemligheter, strategier och sekretessbelagd information. Det du ger till robotarna ska vara sådant som klarar offentlighetens ljus – sådant som skulle kunna stå i ett mail, på intranätet eller på hemsidan.
 • Säkerhet och etik
  Vi ska vara medvetna om att det är robotar som vi interagerar med. De har ingen kognitiv förståelse eller etisk kompass. Fel använt kan AI utveckla autonoma vapen, oetiska strömningar, kränkning av den personliga integriteten, felaktig analys av säkerhetssystem etc. Därför krävs tydliga lagar, testning och mänsklig övervakning. 
 • Desinformation
  Spridning av falsk information i primärt syfte att undergräva demokratin och skapa otrygghet i samhället. Ifrågasätt därför all information. Är detta korrekt? I vilket syfte är informationen skriven?
 • Beslut och diagnostik
  Låter vi AI analysera data ska vi vara medvetna om att den kan föreslå fel analys och rekommendation. Granska och validera därför alltid all data och dess utfall.

Genom medvetenhet kring riskerna kan vi bidra till att maximera de positiva effekterna och samtidigt minimera de potentiellt negativa.

Egna säkra lösningar

Vill man kunna använda AI-tekniken och säkerställa att informationen man matar in stannar inom verksamheten kan man sätta upp egna “stängda” AI-lösningar. Det finns olika sätt att göra detta på. För att hitta den lösning som passar er verksamhet och era systemförutsättningar behöver ni involvera resurser med rätt teknisk kompetens. Tänk på att ni ansvarar för att ställa upp kriterierna och förutsättningarna samt att ni väljer en partner som förstår vilken data som är verksamhetskritisk för er.

Sätt er AI policy och riktlinjer idag

För att komma rätt rekommenderar vi att ni sätter upp era ramar så snart som möjligt kring hur ni ska använda AI och inte i er verksamhet. Krångla inte till det. Det viktiga är att ni kommer igång. Klargör till exempel: Hur använda AI och inte i er verksamhet. En A4 räcker långt…Där det finns behov av att fördjupa informationen skapa tydliga riktlinjer för de olika momenten. Fyll på allt eftersom ni lär er.

Learning by doing

I dagarna släpptes den uppgraderade roboten ChatGPT 4.0. Den är tillgänglig för alla och kostnadsfri. Bästa sättet att komma i gång är att testa sig fram. Ställ frågor och mata in material. Tricket ligger i att ställa rätt typ av frågor. Kom ihåg att det är en robot. Du kan inte lita på att materialet den framställer är 100% korrekt. Det är därför bra och trevligt att ChatGPT nederst i marginalen på sin hemsida skriver:

ChatGPT kan begå misstag. Kontrollera viktig information.

Vi i Future On Board använder själva AI men i begränsad utsträckning. Vi vill hålla fast i kraften som uppstår när vi skapar från grunden och värmen som uppstår genom det mellanmänskliga mötet. Därför kan du alltid vara säker på att våra inspirationsbrev och ledarhandböcker alltid är human made, samt att den ledarutvecklare du träffar är autentisk och av organiskt material. Precis som du.

Lycka till i utforskandet av AI!

Vi ses efter sommaren igen.
Sköt om dig och njut av ljusa fina dagar.

Therese – Ola – Andreas – Lotta – Ted
Team Future On Board

Relaterade artiklar

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Therese har i över tio års tid framgångsrikt utvecklat ledare och organisationer – många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer. 

Therese besitter över 25 års ledarerfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef, VD och styrelseordförande. Sedan 2012 driver hon eget inom ledarutveckling där Future On Board är ett eget utvecklat koncept.

Som ledarutvecklare strävar Therese ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter

Elle Hoveman

Elle Hoveman

KOORDINATOR UNGA PROFESSIONELLA OCH MARKNADSFÖRING

Stolt ambassadör för Future On Board - Young Professionals

Efter att ha gått programmet “Jag leder mig själv – anpassat för Unga Professionella!” utvecklade jag mitt sätt att tänka och jag förstod att min framtid ligger i mina händer. Att allt jag tänker och gör påverkar hur det går för mig. Det skapar också trygghet eftersom jag kan välja och att det är upp till mig hur jag vill forma mitt liv och min framtid.

Det är därför fullt naturligt för mig att vara behjälplig när vi arbetar med unga inom Future On Board. Jag är med och fixar mycket bakom kulisserna och jag säkerställer att programmet har ett innehåll och ett språk som passar den yngre generationen. 

Jag är mycket intresserad av färg och form, så jag har även en roll i att vara delaktig i framtagningen av marknadsföringsmaterial inom Future On Board.

Jan Lauritzen

Certifierad ledarutvecklare

Med nyfikenhet och empati uppmuntrar Jan dig att både upptäcka och nå din potential. Han ger dig de verktyg och den struktur som du behöver på din utvecklingsresa mot dina mål.

Jan har närmare 30 års ledarerfarenhet som bl a VD, inköpschef, logistikchef, produktionschef och Lean-manager inom multinationella industriföretag samt som egenföretagare.  

Som erfaren ledarutvecklare har han haft uppdrag i mer än 130 företag.  Hans pragmatiska och generösa stil gör att han alltid ser möjligheter, även när livet emellanåt kan vara tufft.

Erik Waesterberg

Certifierad ledarutvecklare

Erik möter dig med ett positivt, öppet sinne och ger dig verktyg att analysera din utvecklingspotential. Med engagemang och humor får du utmanande och kloka infallsvinkar som leder dig framåt. Hans intresse av dig både som människa och i din profession ger dig handlingskraft i ditt ledarskap.

Erik är civilingenjör och har tjugo års ledarerfarenhet som VD, marknadschef och konsultchef. Hans livserfarenheter som ledare och pappa leder till ständig utveckling och närvaro i mötet med dig som kund.

Mona Brenkle Gejer

Certifierad ledarutvecklare

Mona har en förmåga att få människor att tro mer på sin egen förmåga och potential. Hon vägleder dig till insikter som stärker dig och skapar förutsättningar för din utveckling.

Hon lyfter dig och utmanar dig med inlevelse och värme. Mona är civilingenjör, har studier i management, pedagogik och psykologi, är yoga- och meditationslärare med erfarenhet som chef inom stora och medelstora företag. Hon är själv i ständig utveckling genom en omättlig nyfikenhet.

Blir du nyfiken? Boka ett förutsättningslöst möte med Mona.

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Therese har i 15 års tid utvecklat ledare och organisationer. Många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer. 

Therese besitter över 25 års ledarerfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef, VD och styrelseordförande. Sedan 2012 driver hon eget inom ledarutveckling där Future On Board är ett eget utvecklat koncept.

Som ledarutvecklare strävar Therese ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 20 års erfarenhet av produktutveckling och ledarskap.

Andreas har alltid brunnit för det holistiska: en balanserad helhet. Dels för att man lättare kan vara autentisk (sitt riktiga jag och inte den man tror att man ska vara), dels för att man får ett flyt i livet; både privat och professionellt. Han närmar sig allt med ett funktionellt sinne och tvekar inte på att utmana eller testa något nytt. 

Kommentarer från Andreas tidigare medarbetare: “Engagerad och positiv med proaktivt samt affärs- och målinriktad. Nyfiken och villig att alltid lära sig något nytt. Öppen för nya idéer. Tror på individen och autonomi för denne. Håller inte på med micro-management. Tålmodig lyssnare, lätt att prata med och bra på att snabbt se helhet samt förstå hur man effektivt kommer vidare. Naturlig och lugn auktoritet men kräver ingen uppmärksamhet.”

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med en drivkraft att utveckla människor inom alla områden och nå uppsatta mål.

Ola är en livsbejakande, tävlingsinriktad och positiv trebarnsfar från Höllviken. Lång och bred ledarerfarenhet från bland annat Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen och IKEA. 

Ola är en “tuff mjukis” som gillar att utmana och är mycket tydlig. Han värdesätter struktur och resultat samtidigt som han är en mycket god lyssnare och mån om att alla ska trivas och må bra. Humor och öppenhet är också viktigt och Ola tycker att man inte ska ta sig själv på allt för stort allvar även om man brukar allvar. 

Olas värderingar – frihet, relationer och resultat – går även igen i hans roll som ledarutvecklare. “Du ska jobba med mig för att du vill. Inte för att du måste”. Även Ola tror på långsiktiga relationer. “Det finns inga genvägar till långsiktigt varaktiga resultat. Speciellt inte inom det vi arbetar med” menar Ola.

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 15 års erfarenhet från olika chefsbefattningar.

Lotta Stagne har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar och är väl bekant med en ledares utmanande vardag och miljö. Pressen som en ledare utsätts för och besluten de måste fatta. Lottas styrka är hennes eget självklara ledarskap, som ett resultat av en högst medveten och personlig utvecklingsresa, delvis ”tack vare” en utmattning kring millennieskiftet. Hon står hon idag för ett mänskligt, modigt och närvarande ledarskap.

Med en självklar förmåga bygger hon förtroende samt öppenhet och skapar en perfekt miljö för lärande och utveckling på hög nivå. Drivkraften har alltid varit utveckling i alla former och gärna tillsammans med andra.

Meriter

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Med över tio års erfarenhet inom ledarutveckling har Therese  framgångsrikt utvecklat hundratals ledare och ledningsgrupper. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer.

Therese har en bakgrund som civilekonom och besitter över 20 års erfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef och VD.

De företag Therese arbetat med visar på stärkt tillväxt och många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Therese strävar ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter