För arbetsgivare

Få ungdomar att
komma ombord!

Utveckla unga potentialer och stärk ditt företag!

Att ta steget ut i arbetslivet är förknippat med många utmaningar för både
ungdomar och arbetsgivare. 

Många företag vittnar om att de flesta ungdomar har svårt att anpassa sig till
arbetslivet och de ökade kraven. Vi på Future On Board hjälper till att
överbrygga den luckan genom att utbilda och träna ungdomarna i personligt
ledarskap. Den färdighet som krävs för att vara framgångsrik och hållbar i
(arbets)livet

För att hjälpa de unga att komma ombord, arbetar vi i 4 steg:

four steps to get on board
Steg 1: Ungdomar deltar i programmet för personligt ledarskap. 6 livesända
webbseminarier där de får verktyg som hjälper dem att navigera i (arbets)livet.
 
Steg 2: Ungdomarna tränar sitt personliga ledarskap på jobbet. Cheferna som möter dessa ungdomar utbildas i hur de ska leda dessa ungdomar på ett framgångsrikt sätt. 
 
Steg 3: Efter avslutad utbildning och uppvisad kompetens inom personligt
ledarskap på jobbet, blir ungdomarna F.O.B-certifierade.
 
Steg 4: Certifierade sparas i “F.O.B Rekryteringsdatas”. Här kan du söka efter medarbetare med hög potential och marknadsföra ditt företag till denna grupp av stjärnor.

Vad du får som arbetsgivare

  • Utbildade och kunniga ungdomar
  • Unga yrkesverksamma som lärt sig vikten av ett starkt Personligt Ledarskap. Som tar ansvar, visar på en hållbar motivation, lärt sig att prioritera och styra sin tid, utvecklat en positiv grundattityd, balans i livet etc.
  • Vara delaktig i att utveckla nästa generations ledare
  • Ökad kundnöjdhet
  • Lättare att rekrytera 
  • Tillgång till vår rekryteringsdatabas där FOB-certifierade ungdomar finns registrerade
  • Starkt varumärke bland unga
  • Bidra till ungas utveckling
  • Möjlighet att använda Future on Board i marknadsföring
  • Bidra till att nå 6 av EU:s hållbara mål

Jag vill veta mer!

Certified leader developer with a driving force to develop people in all areas and achieve set goals.

Ola is a life-affirming, competitive and positive father of three from Höllviken. He has a long and broad management experience including companies such as IKEA, Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen, etc.

Ola is what you would call a ”prickly pear” – tough on the outside but soft on the inside – who likes a challenge and is also very intelligible. He values structure and results at the same time as he is a very good listener and always make sure that everyone is comfortable and well. Humor and openness are also important, and Ola thinks you shouldn’t take yourself too seriously, even if we’re dealing with serious aspects. 

Ola’s values, freedom, relationships and results, are also reflected in his role as a leader developer. “You have to work with me because you want to. Not because you have to”. Ola also believes in long-term relationships. “There are no shortcuts to long-term lasting results. Especially not in the field we work in.” says Ola.

Qualifications

Certifierad ledarutvecklare med över 20 års erfarenhet av produktutveckling och ledarskap.

Andreas har alltid brunnit för det holistiska: en balanserad helhet. Dels för att man lättare kan vara autentisk (sitt riktiga jag och inte den man tror att man ska vara), dels för att man får ett flyt i livet; både privat och professionellt. Han närmar sig allt med ett funktionellt sinne och tvekar inte på att utmana eller testa något nytt. 

Kommentarer från Andreas tidigare medarbetare: “Engagerad och positiv med proaktivt samt affärs- och målinriktad. Nyfiken och villig att alltid lära sig något nytt. Öppen för nya idéer. Tror på individen och autonomi för denne. Håller inte på med micro-management. Tålmodig lyssnare, lätt att prata med och bra på att snabbt se helhet samt förstå hur man effektivt kommer vidare. Naturlig och lugn auktoritet men kräver ingen uppmärksamhet.”

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 30 års erfarenhet av att utveckla individer och organisationer.

Susanne har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla individer och organisationer genom att lyfta förmågan att kommunicera och leda, skapa starka relationer samt att stärka mod och självförtroende. 

Susanne har jobbat med allt från enskilda individer till ledningsgrupper i stora och små företag, i Sverige och Norden främst. Under de senaste 8 åren har hon varit en del av organisationen som levererar Swedish Open i Båstad. 

Susannes styrka ligger i att skapa förtroende och att våga utmana för att lyfta nivån på resultaten. Hon drivs av att bidra till att människor plockar fram och använder hela sin potential. 

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med en drivkraft att utveckla människor inom alla områden och nå uppsatta mål.

Ola är en livsbejakande, tävlingsinriktad och positiv trebarnsfar från Höllviken. Lång och bred ledarerfarenhet från bland annat Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen och IKEA. 

Ola är en “tuff mjukis” som gillar att utmana och är mycket tydlig. Han värdesätter struktur och resultat samtidigt som han är en mycket god lyssnare och mån om att alla ska trivas och må bra. Humor och öppenhet är också viktigt och Ola tycker att man inte ska ta sig själv på allt för stort allvar även om man brukar allvar. 

Olas värderingar – frihet, relationer och resultat – går även igen i hans roll som ledarutvecklare. “Du ska jobba med mig för att du vill. Inte för att du måste”. Även Ola tror på långsiktiga relationer. “Det finns inga genvägar till långsiktigt varaktiga resultat. Speciellt inte inom det vi arbetar med” menar Ola.

Meriter

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Med över 6000 coachingtimmar i bagaget har Therese idag framgångsrikt hjälpt hundratals ledare på både individuell- och organisationsnivå. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer.

Therese har en bakgrund som civilekonom och besitter över 20 års erfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef och VD. Idag driver hon både Future On Board tillsammans med Situationsinriktad Ledarutveckling. 

De företag Therese arbetat med visar på stärkt tillväxt och många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Therese strävar ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter