För arbetsgivare

Få ungdomar att
komma ombord!

Utveckla unga potentialer och stärk ditt företag!

Att ta steget ut i arbetslivet är förknippat med många utmaningar för både
ungdomar och arbetsgivare. 

Många företag vittnar om att de flesta ungdomar har svårt att anpassa sig till
arbetslivet och de ökade kraven. Vi på Future On Board hjälper till att
överbrygga den luckan genom att utbilda och träna ungdomarna i personligt
ledarskap. Den färdighet som krävs för att vara framgångsrik och hållbar i
(arbets)livet

För att hjälpa de unga att komma ombord, arbetar vi i 4 steg:

four steps to get on board
Steg 1: Ungdomar deltar i programmet för personligt ledarskap. 6 livesända
webbseminarier där de får verktyg som hjälper dem att navigera i (arbets)livet.
 
Steg 2: Ungdomarna tränar sitt personliga ledarskap på jobbet. Cheferna som möter dessa ungdomar utbildas i hur de ska leda dessa ungdomar på ett framgångsrikt sätt. 
 
Steg 3: Efter avslutad utbildning och uppvisad kompetens inom personligt
ledarskap på jobbet, blir ungdomarna F.O.B-certifierade.
 
Steg 4: Certifierade sparas i “F.O.B Rekryteringsdatas”. Här kan du söka efter medarbetare med hög potential och marknadsföra ditt företag till denna grupp av stjärnor.

Vad du får som arbetsgivare

  • Utbildade och kunniga ungdomar
  • Unga yrkesverksamma som lärt sig vikten av ett starkt Personligt Ledarskap. Som tar ansvar, visar på en hållbar motivation, lärt sig att prioritera och styra sin tid, utvecklat en positiv grundattityd, balans i livet etc.
  • Vara delaktig i att utveckla nästa generations ledare
  • Ökad kundnöjdhet
  • Lättare att rekrytera 
  • Tillgång till vår rekryteringsdatabas där FOB-certifierade ungdomar finns registrerade
  • Starkt varumärke bland unga
  • Bidra till ungas utveckling
  • Möjlighet att använda Future on Board i marknadsföring
  • Bidra till att nå 6 av EU:s hållbara mål

Jag vill veta mer!