future on board presenterar

Öppet Program - Anmäl idag!

Kurslängd

Totalt 6 sessioner á 2 h per tillfälle

För vem

Ungdomar 16-30 år, anställda/privatpersoner

Deltagare

Max 12 deltagare per grupp.

Språk

Coachningen sker på engelska.

Öppet program

Vi utbildar unga i personligt ledarskap

Att ta sig ut i arbetslivet är för många unga förknippat med stor stress och många nya krav. Med Future On Board utbildar vi och tränar unga i Personligt Ledarskap.

Översikt

De får en eftertraktad ”manual” som hjälper dem att komma ombord till arbetslivet på ett hållbart sätt. De blir trygga i sig själva, lära sig hantera sina styrkor och utvecklingsområden, lära sig sätta och nå mål. Hantera stökiga känslor och motgångar och vikten av att hålla ut och bygga motivation. De får också lära dig hur du kan övervinna hinder och förebygga stress och vikten av samarbete och tillit!

Anmälan till Öppet program

Programinnehåll

Session 1:

Självkännedom. Vem är jag?! Bygga mig stark inifrån!

Session 3:

Vad vill jag? Mina drömmar och lära mig att sätta och nå mål.

Session 5:

Bygga turbomotivation och hantera stress.

Session 2:

Mina olika roller i livet. Hur leda mig själv i dessa olika roller?

Session 4:

Hantera hinder och motgångar på vägen mot mina mål.

Session 6:

Vikten av tillit, kommunikation och samarbete.

Detta får varje deltagare

Upplägg: 6 livesända webcoachningar á 2 h per tillfälle + Introduktion 30 min.

På mötet coachas deltagarna i grupp och individuellt. På vägen samlar deltagarna på sig konkreta verktyg för hur de kan leda sig själva och varje möte avslutas med att deltagarna sätter konkreta mål till vad de ska jobba med till nästa gång. Utvecklingen och resultaten blir synliga från dag ett eftersom de tränar sitt personliga ledarskap i vardagen!

Coachningen sker på engelska och handbok/verktyg kan fås både på engelska och svenska. 

Max 12 deltagare per grupp.

Kostnad

Per deltagare: 9500 SEK exkl. moms.

Kostnaden går att dela upp i fyra delar för privatpersoner.