future on board presenterar

Öppet Program - Anmäl idag!

Kurslängd

Totalt 6 sessioner á 2 h per tillfälle

För vem

Ungdomar 16-30 år, anställda/privatpersoner

Deltagare

Max 12 deltagare per grupp.

Språk

Coachningen sker på engelska.

Öppet program

Vi utbildar unga i personligt ledarskap

Att ta sig ut i arbetslivet är för många unga förknippat med stor stress och många nya krav. Med Future On Board utbildar vi och tränar unga i självledarskap.

Översikt

De får en eftertraktad ”manual” som hjälper dem att komma ombord till arbetslivet på ett hållbart sätt. De blir trygga i sig själva, lära sig hantera sina styrkor och utvecklingsområden. Lära sig sätta och nå mål. Hantera stökiga känslor och motgångar och vikten av att hålla ut och bygga motivation. De får också lära dig hur du kan övervinna hinder och förebygga stress och vikten av samarbete och tillit!

Anmälan till Öppet program

Programinnehåll

Session 1:

Självkännedom. Vem är jag?! Bygga mig stark inifrån!

Session 3:

Vad vill jag? Mina drömmar och lära mig att sätta och nå mål.

Session 5:

Bygga turbomotivation och hantera stress.

Session 2:

Mina olika roller i livet. Hur leda mig själv i dessa olika roller?

Session 4:

Hantera hinder och motgångar på vägen mot mina mål.

Session 6:

Vikten av tillit, kommunikation och samarbete.

Detta får varje deltagare

Upplägg: 6 livesända webcoachningar á 2 h per tillfälle + Introduktion 30 min.

På mötet coachas deltagarna i grupp och individuellt. På vägen samlar deltagarna på sig konkreta verktyg för hur de kan leda sig själva och varje möte avslutas med att deltagarna sätter konkreta mål till vad de ska jobba med till nästa gång. Utvecklingen och resultaten blir synliga från dag ett eftersom de tränar sitt självledarskap i vardagen!

Max 12 deltagare per grupp.

Kostnad

Per deltagare: 9500 SEK exkl. moms.

Kostnaden går att dela upp i fyra delar för privatpersoner.

Certified leader developer with a driving force to develop people in all areas and achieve set goals.

Ola is a life-affirming, competitive and positive father of three from Höllviken. He has a long and broad management experience including companies such as IKEA, Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen, etc.

Ola is what you would call a ”prickly pear” – tough on the outside but soft on the inside – who likes a challenge and is also very intelligible. He values structure and results at the same time as he is a very good listener and always make sure that everyone is comfortable and well. Humor and openness are also important, and Ola thinks you shouldn’t take yourself too seriously, even if we’re dealing with serious aspects. 

Ola’s values, freedom, relationships and results, are also reflected in his role as a leader developer. “You have to work with me because you want to. Not because you have to”. Ola also believes in long-term relationships. “There are no shortcuts to long-term lasting results. Especially not in the field we work in.” says Ola.

Qualifications

Certifierad ledarutvecklare med över 20 års erfarenhet av produktutveckling och ledarskap.

Andreas har alltid brunnit för det holistiska: en balanserad helhet. Dels för att man lättare kan vara autentisk (sitt riktiga jag och inte den man tror att man ska vara), dels för att man får ett flyt i livet; både privat och professionellt. Han närmar sig allt med ett funktionellt sinne och tvekar inte på att utmana eller testa något nytt. 

Kommentarer från Andreas tidigare medarbetare: “Engagerad och positiv med proaktivt samt affärs- och målinriktad. Nyfiken och villig att alltid lära sig något nytt. Öppen för nya idéer. Tror på individen och autonomi för denne. Håller inte på med micro-management. Tålmodig lyssnare, lätt att prata med och bra på att snabbt se helhet samt förstå hur man effektivt kommer vidare. Naturlig och lugn auktoritet men kräver ingen uppmärksamhet.”

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 30 års erfarenhet av att utveckla individer och organisationer.

Susanne har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla individer och organisationer genom att lyfta förmågan att kommunicera och leda, skapa starka relationer samt att stärka mod och självförtroende. 

Susanne har jobbat med allt från enskilda individer till ledningsgrupper i stora och små företag, i Sverige och Norden främst. Under de senaste 8 åren har hon varit en del av organisationen som levererar Swedish Open i Båstad. 

Susannes styrka ligger i att skapa förtroende och att våga utmana för att lyfta nivån på resultaten. Hon drivs av att bidra till att människor plockar fram och använder hela sin potential. 

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med en drivkraft att utveckla människor inom alla områden och nå uppsatta mål.

Ola är en livsbejakande, tävlingsinriktad och positiv trebarnsfar från Höllviken. Lång och bred ledarerfarenhet från bland annat Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen och IKEA. 

Ola är en “tuff mjukis” som gillar att utmana och är mycket tydlig. Han värdesätter struktur och resultat samtidigt som han är en mycket god lyssnare och mån om att alla ska trivas och må bra. Humor och öppenhet är också viktigt och Ola tycker att man inte ska ta sig själv på allt för stort allvar även om man brukar allvar. 

Olas värderingar – frihet, relationer och resultat – går även igen i hans roll som ledarutvecklare. “Du ska jobba med mig för att du vill. Inte för att du måste”. Även Ola tror på långsiktiga relationer. “Det finns inga genvägar till långsiktigt varaktiga resultat. Speciellt inte inom det vi arbetar med” menar Ola.

Meriter

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Med över 6000 coachingtimmar i bagaget har Therese idag framgångsrikt hjälpt hundratals ledare på både individuell- och organisationsnivå. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer.

Therese har en bakgrund som civilekonom och besitter över 20 års erfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef och VD. Idag driver hon både Future On Board tillsammans med Situationsinriktad Ledarutveckling. 

De företag Therese arbetat med visar på stärkt tillväxt och många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Therese strävar ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter