Varför Future On Board?

uppdrag

Detta är ett livslångt engagemang. Vi finns här så länge det finns unga yrkesverksamma och arbetsgivare som behöver vårt stöd för att utbilda unga yrkesverksamma i personligt ledarskap. Över hela världen.

mål

Ett drömmål är 2023-certifierade F.O.B-ungdomar i slutet av 2023.

Värderingar

Huvud, hjärta och rörelse. Vi ger dig kunskap och verktyg så att du kan leda dig själv och gå från inspiration till rörelse. Vi finns här för dig och vi vill vara din stödjande vän för livet. Ett hjärta i taget.

Vi måste stänga gapet

Det finns ett kort och långt svar på varför Future On Board är här och släpps i januari 2022. Den korta versionen är: För det är nödvändigt!

Det är för många ungdomar som kämpar för att komma på hur de ska hantera vuxenlivet och de ökande kraven både i privatlivet och på jobbet. Många ungdomar är “utbrända” innan de börjar arbeta. Det finns för många företagsägare och ledare som kämpar för att hantera och rekrytera unga yrkesverksamma. De säger att de antingen har ungdomar som går för fort eller inte alls. De som jobbar springer för fort och gör för mycket. Samtidigt är det för många som inte ställer upp alls eller är alldeles för sköra när det kommer till motivation, eget ansvar och motståndskraft. 

Vi måste överbrygga denna klyfta och se till att de unga klarar av arbetslivet. Vi har erfarenheten, verktygen och kunskapen för att göra mycket av det här jobbet. Future On Board är ett koncept inom Situationsinriktad Ledarutveckling med fokus på att utbilda och träna ungdomar i Personligt Ledarskap. 

Jag vill veta mer!

Varför Personligt Ledarskap för unga?

För en lite längre, personlig version – träffa Therese Hoveman, vår grundare, och Rami Daccache F.O.B Youth coach.

Personligt ledarskap är för alla

Personligt ledarskap handlar om förmågan att leda sig själv. Att känna sig själv på djupet och ta fullt ansvar för den man är, sina handlingar, val och framtid.

Det kanske låter enkelt, men så fort du inser vad personligt ledarskap faktiskt innebär blir det tydligt att från och med nu kommer nästan allt upp till dig!

Som vuxen är du fullt ansvarig för dina egna framgångar och misslyckanden. Det är upp till dig att utforma den framtid du vill, och det är upp till dig att ta dig dit. Hela tiden hantera de utmaningar som kommer att uppstå – både fysiska och mentala.

Det är upp till dig att allokera den energi, gnista och disciplin som behövs för att sätta dessa mål och för att uppnå dem.

Samtidigt är det tröstande att veta att alla kan utveckla sitt personliga ledarskap! Det är inte en förmåga man föds med och inte något som vissa människor är naturligt begåvade på. Det finns inga särskilda förutsättningar, utbildningsnivåer eller andra samhällsekonomiska krav. Personligt ledarskap handlar om en inre kraft. Även om de yttre omständigheterna är begränsande eller kaotiska kan individen ändå utveckla ett starkt ledarskap och finna styrkan i det. Personligt ledarskap är för alla och det är en färdighet som aldrig förvärvas helt. Det kräver ständig vård, utbildning och utveckling!

Personligt ledarskap handlar om förmågan att leda sig själv. Att känna sig själv på djupet och ta fullt ansvar för den man är, sina handlingar, val och framtid.

Det kanske låter enkelt, men så fort du inser vad personligt ledarskap faktiskt innebär blir det tydligt att från och med nu kommer nästan allt upp till dig!

Som vuxen är du fullt ansvarig för dina egna framgångar och misslyckanden. Det är upp till dig att utforma den framtid du vill, och det är upp till dig att ta dig dit. Hela tiden hantera de utmaningar som kommer att uppstå – både fysiska och mentala.

Det är upp till dig att allokera den energi, gnista och disciplin som behövs för att sätta dessa mål och för att uppnå dem.

Samtidigt är det tröstande att veta att alla kan utveckla sitt personliga ledarskap! Det är inte en förmåga man föds med och inte något som vissa människor är naturligt begåvade på. Det finns inga särskilda förutsättningar, utbildningsnivåer eller andra samhällsekonomiska krav. Personligt ledarskap handlar om en inre kraft. Även om de yttre omständigheterna är begränsande eller kaotiska kan individen ändå utveckla ett starkt ledarskap och finna styrkan i det. Personligt ledarskap är för alla och det är en färdighet som aldrig förvärvas helt. Det kräver ständig vård, utbildning och utveckling!

Fakta

 • Antalet som fått en psykisk diagnos eller fått psykofarmaka utskrivna i 10-17 års åldern under det senaste decenniet har ökat med 100 %. Motsvarande siffra bland unga vuxna, 16-24 år, var nära 70 %. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Unga som fått vård för depression eller ångestsyndrom inom barn- och ungdomspsykiatrin mer än tredubblades under 2006 -2019. De vanligaste psykiatriska diagnoserna är ångestsyndrom, hyperaktivitetsstörningar och beteendestörningar samt humörstörningar som depression. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Tonåringar säger att de är online “nästan konstant”, och ytterligare 44 % säger att de är online flera gånger om dagen. (Källa: https://www.pewresearch.org/)
 • Cirka 15 % av alla elever i grundskolan får inte fullständiga betyg och därmed minskade möjligheter till självförsörjning och psykiskt välmående i framtiden. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Mind tar emot cirka 25 000 anonyma samtal varje år. En majoritet av de sökande är 15-24 år. Många beskriver ensamhet och att de har svårt att hantera livets utmaningar. 21 % uppger att de sällan eller aldrig har någon vuxen att prata med. Mer än hälften har någonsin fått en vän att prata med dem om att de
  inte vill leva längre. (Källa: mind.se)
 • De totala samhällskostnaderna för psykiatriska tillstånd uppskattas till närmare 170 miljarder kronor årligen, vilket är den största kostnadskomponenten för sjukdomar i Sverige. (Källa: Socialstyrelsen.se)
 • Antalet som fått en psykisk diagnos eller fått psykofarmaka utskrivna i 10-17 års åldern under det senaste decenniet har ökat med 100%. Motsvarande siffra bland unga vuxna, 16-24 år, var nära 70%. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Unga som fått vård för depression eller ångestsyndrom inom barn- och ungdomspsykiatrin mer än tredubblades under 2006 -2019. De vanligaste psykiatriska diagnoserna är ångestsyndrom, hyperaktivitetsstörningar och beteendestörningar samt humörstörningar som depression. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Tonåringar säger att de är online “nästan konstant”, och ytterligare 44% säger att de är online flera gånger om dagen. (Källa: https://www.pewresearch.org/)
 • Cirka 15% av alla elever i grundskolan får inte fullständiga betyg och därmed minskade möjligheter till självförsörjning och psykiskt välmående i framtiden. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Mind tar emot cirka 25 000 anonyma samtal varje år. En majoritet av de sökande är 15-24 år. Många beskriver ensamhet och att de har svårt att hantera livets utmaningar. 21% uppger att de sällan eller aldrig har någon vuxen att prata med. Mer än hälften har någonsin fått en vän att prata med dem om att de
  inte vill leva längre. (Källa: mind.se)
 • De totala samhällskostnaderna för psykiatriska tillstånd uppskattas till närmare 170 miljarder kronor årligen, vilket är den största kostnadskomponenten för sjukdomar i Sverige. (Källa: Socialstyrelsen.se)

Jag vill veta mer!