Varför Future On Board?

uppdrag

Detta är ett livslångt engagemang. Vi finns här så länge det finns unga yrkesverksamma och arbetsgivare som behöver vårt stöd för att utbilda unga yrkesverksamma i personligt ledarskap. Över hela världen.

mål

Ett drömmål är 2023-certifierade F.O.B-ungdomar i slutet av 2023.

Värderingar

Huvud, hjärta och rörelse. Vi ger dig kunskap och verktyg så att du kan leda dig själv och gå från inspiration till rörelse. Vi finns här för dig och vi vill vara din stödjande vän för livet. Ett hjärta i taget.

Vi måste stänga gapet

Det finns ett kort och långt svar på varför Future On Board är här och släpps i januari 2022. Den korta versionen är: För det är nödvändigt!

Det är för många ungdomar som kämpar för att komma på hur de ska hantera vuxenlivet och de ökande kraven både i privatlivet och på jobbet. Många ungdomar är “utbrända” innan de börjar arbeta. Det finns för många företagsägare och ledare som kämpar för att hantera och rekrytera unga yrkesverksamma. De säger att de antingen har ungdomar som går för fort eller inte alls. De som jobbar springer för fort och gör för mycket. Samtidigt är det för många som inte ställer upp alls eller är alldeles för sköra när det kommer till motivation, eget ansvar och motståndskraft. 

Vi måste överbrygga denna klyfta och se till att de unga klarar av arbetslivet. Vi har erfarenheten, verktygen och kunskapen för att göra mycket av det här jobbet. Future On Board är ett koncept inom Situationsinriktad Ledarutveckling med fokus på att utbilda och träna ungdomar i Personligt Ledarskap. 

Jag vill veta mer!

Varför Personligt Ledarskap för unga?

För en lite längre, personlig version – träffa Therese Hoveman, vår grundare, och Rami Daccache F.O.B Youth coach.

Personligt ledarskap är för alla

Personligt ledarskap handlar om förmågan att leda sig själv. Att känna sig själv på djupet och ta fullt ansvar för den man är, sina handlingar, val och framtid.

Det kanske låter enkelt, men så fort du inser vad personligt ledarskap faktiskt innebär blir det tydligt att från och med nu kommer nästan allt upp till dig!

Som vuxen är du fullt ansvarig för dina egna framgångar och misslyckanden. Det är upp till dig att utforma den framtid du vill, och det är upp till dig att ta dig dit. Hela tiden hantera de utmaningar som kommer att uppstå – både fysiska och mentala.

Det är upp till dig att allokera den energi, gnista och disciplin som behövs för att sätta dessa mål och för att uppnå dem.

Samtidigt är det tröstande att veta att alla kan utveckla sitt personliga ledarskap! Det är inte en förmåga man föds med och inte något som vissa människor är naturligt begåvade på. Det finns inga särskilda förutsättningar, utbildningsnivåer eller andra samhällsekonomiska krav. Personligt ledarskap handlar om en inre kraft. Även om de yttre omständigheterna är begränsande eller kaotiska kan individen ändå utveckla ett starkt ledarskap och finna styrkan i det. Personligt ledarskap är för alla och det är en färdighet som aldrig förvärvas helt. Det kräver ständig vård, utbildning och utveckling!

Personligt ledarskap handlar om förmågan att leda sig själv. Att känna sig själv på djupet och ta fullt ansvar för den man är, sina handlingar, val och framtid.

Det kanske låter enkelt, men så fort du inser vad personligt ledarskap faktiskt innebär blir det tydligt att från och med nu kommer nästan allt upp till dig!

Som vuxen är du fullt ansvarig för dina egna framgångar och misslyckanden. Det är upp till dig att utforma den framtid du vill, och det är upp till dig att ta dig dit. Hela tiden hantera de utmaningar som kommer att uppstå – både fysiska och mentala.

Det är upp till dig att allokera den energi, gnista och disciplin som behövs för att sätta dessa mål och för att uppnå dem.

Samtidigt är det tröstande att veta att alla kan utveckla sitt personliga ledarskap! Det är inte en förmåga man föds med och inte något som vissa människor är naturligt begåvade på. Det finns inga särskilda förutsättningar, utbildningsnivåer eller andra samhällsekonomiska krav. Personligt ledarskap handlar om en inre kraft. Även om de yttre omständigheterna är begränsande eller kaotiska kan individen ändå utveckla ett starkt ledarskap och finna styrkan i det. Personligt ledarskap är för alla och det är en färdighet som aldrig förvärvas helt. Det kräver ständig vård, utbildning och utveckling!

Fakta

 • Antalet som fått en psykisk diagnos eller fått psykofarmaka utskrivna i 10-17 års åldern under det senaste decenniet har ökat med 100 %. Motsvarande siffra bland unga vuxna, 16-24 år, var nära 70 %. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Unga som fått vård för depression eller ångestsyndrom inom barn- och ungdomspsykiatrin mer än tredubblades under 2006 -2019. De vanligaste psykiatriska diagnoserna är ångestsyndrom, hyperaktivitetsstörningar och beteendestörningar samt humörstörningar som depression. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Tonåringar säger att de är online “nästan konstant”, och ytterligare 44 % säger att de är online flera gånger om dagen. (Källa: https://www.pewresearch.org/)
 • Cirka 15 % av alla elever i grundskolan får inte fullständiga betyg och därmed minskade möjligheter till självförsörjning och psykiskt välmående i framtiden. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Mind tar emot cirka 25 000 anonyma samtal varje år. En majoritet av de sökande är 15-24 år. Många beskriver ensamhet och att de har svårt att hantera livets utmaningar. 21 % uppger att de sällan eller aldrig har någon vuxen att prata med. Mer än hälften har någonsin fått en vän att prata med dem om att de
  inte vill leva längre. (Källa: mind.se)
 • De totala samhällskostnaderna för psykiatriska tillstånd uppskattas till närmare 170 miljarder kronor årligen, vilket är den största kostnadskomponenten för sjukdomar i Sverige. (Källa: Socialstyrelsen.se)
 • Antalet som fått en psykisk diagnos eller fått psykofarmaka utskrivna i 10-17 års åldern under det senaste decenniet har ökat med 100%. Motsvarande siffra bland unga vuxna, 16-24 år, var nära 70%. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Unga som fått vård för depression eller ångestsyndrom inom barn- och ungdomspsykiatrin mer än tredubblades under 2006 -2019. De vanligaste psykiatriska diagnoserna är ångestsyndrom, hyperaktivitetsstörningar och beteendestörningar samt humörstörningar som depression. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Tonåringar säger att de är online “nästan konstant”, och ytterligare 44% säger att de är online flera gånger om dagen. (Källa: https://www.pewresearch.org/)
 • Cirka 15% av alla elever i grundskolan får inte fullständiga betyg och därmed minskade möjligheter till självförsörjning och psykiskt välmående i framtiden. (Källa: Socialstyrelsen)
 • Mind tar emot cirka 25 000 anonyma samtal varje år. En majoritet av de sökande är 15-24 år. Många beskriver ensamhet och att de har svårt att hantera livets utmaningar. 21% uppger att de sällan eller aldrig har någon vuxen att prata med. Mer än hälften har någonsin fått en vän att prata med dem om att de
  inte vill leva längre. (Källa: mind.se)
 • De totala samhällskostnaderna för psykiatriska tillstånd uppskattas till närmare 170 miljarder kronor årligen, vilket är den största kostnadskomponenten för sjukdomar i Sverige. (Källa: Socialstyrelsen.se)

Jag vill veta mer!

Certified leader developer with a driving force to develop people in all areas and achieve set goals.

Ola is a life-affirming, competitive and positive father of three from Höllviken. He has a long and broad management experience including companies such as IKEA, Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen, etc.

Ola is what you would call a ”prickly pear” – tough on the outside but soft on the inside – who likes a challenge and is also very intelligible. He values structure and results at the same time as he is a very good listener and always make sure that everyone is comfortable and well. Humor and openness are also important, and Ola thinks you shouldn’t take yourself too seriously, even if we’re dealing with serious aspects. 

Ola’s values, freedom, relationships and results, are also reflected in his role as a leader developer. “You have to work with me because you want to. Not because you have to”. Ola also believes in long-term relationships. “There are no shortcuts to long-term lasting results. Especially not in the field we work in.” says Ola.

Qualifications

Certifierad ledarutvecklare med över 20 års erfarenhet av produktutveckling och ledarskap.

Andreas har alltid brunnit för det holistiska: en balanserad helhet. Dels för att man lättare kan vara autentisk (sitt riktiga jag och inte den man tror att man ska vara), dels för att man får ett flyt i livet; både privat och professionellt. Han närmar sig allt med ett funktionellt sinne och tvekar inte på att utmana eller testa något nytt. 

Kommentarer från Andreas tidigare medarbetare: “Engagerad och positiv med proaktivt samt affärs- och målinriktad. Nyfiken och villig att alltid lära sig något nytt. Öppen för nya idéer. Tror på individen och autonomi för denne. Håller inte på med micro-management. Tålmodig lyssnare, lätt att prata med och bra på att snabbt se helhet samt förstå hur man effektivt kommer vidare. Naturlig och lugn auktoritet men kräver ingen uppmärksamhet.”

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 30 års erfarenhet av att utveckla individer och organisationer.

Susanne har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla individer och organisationer genom att lyfta förmågan att kommunicera och leda, skapa starka relationer samt att stärka mod och självförtroende. 

Susanne har jobbat med allt från enskilda individer till ledningsgrupper i stora och små företag, i Sverige och Norden främst. Under de senaste 8 åren har hon varit en del av organisationen som levererar Swedish Open i Båstad. 

Susannes styrka ligger i att skapa förtroende och att våga utmana för att lyfta nivån på resultaten. Hon drivs av att bidra till att människor plockar fram och använder hela sin potential. 

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med en drivkraft att utveckla människor inom alla områden och nå uppsatta mål.

Ola är en livsbejakande, tävlingsinriktad och positiv trebarnsfar från Höllviken. Lång och bred ledarerfarenhet från bland annat Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen och IKEA. 

Ola är en “tuff mjukis” som gillar att utmana och är mycket tydlig. Han värdesätter struktur och resultat samtidigt som han är en mycket god lyssnare och mån om att alla ska trivas och må bra. Humor och öppenhet är också viktigt och Ola tycker att man inte ska ta sig själv på allt för stort allvar även om man brukar allvar. 

Olas värderingar – frihet, relationer och resultat – går även igen i hans roll som ledarutvecklare. “Du ska jobba med mig för att du vill. Inte för att du måste”. Även Ola tror på långsiktiga relationer. “Det finns inga genvägar till långsiktigt varaktiga resultat. Speciellt inte inom det vi arbetar med” menar Ola.

Meriter

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Med över 6000 coachingtimmar i bagaget har Therese idag framgångsrikt hjälpt hundratals ledare på både individuell- och organisationsnivå. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer.

Therese har en bakgrund som civilekonom och besitter över 20 års erfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef och VD. Idag driver hon både Future On Board tillsammans med Situationsinriktad Ledarutveckling. 

De företag Therese arbetat med visar på stärkt tillväxt och många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Therese strävar ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter