Situationsinriktad ledarutveckling för hela organsationen.
Lösning efter yrkesroll

Investera i VD-rollen & skapa en välmående organisation

Vi utvecklar dina VD:s och hjälper dem att stärka de nyckelfärdigheter som behövs för att nå organisatorisk framgång.

Koppla strategi till utförande

Genom ledarutveckling gör du det möjligt för dina ledare att driva och genomföra organisatoriska förändringar som sedan går att översätt till mätbara resultat.

Öka affärsresultat

Våra program ansluter sig direkt till ditt unika affärssammanhang, vilket ger dina ledare möjlighet att driva verklig affärspåverkan genom sin utveckling.

Utveckla en stark ledarbas

Investera i dina ledare och utveckla en stark ”pipeline” av VD:ar som kan driva affärsresultat, främja innovation och effektivt leda team för att uppnå organisatoriska mål.

Engagera & behåll ledare

Öka engagemanget och behåll dina ledare genom att investera i deras tillväxt och utrusta de med färdigheter som är användbara både idag och i framtiden.

Rollen som VD

Utmaningar i en konkurrenskraftig värld

Som VD har du det övergripande ansvaret för företagets strategi, verksamhet och resultat. Rollen innefattar vanligtvis att leda och motivera företagets anställda, utveckla och implementera företagets strategier, fatta beslut om företagets investeringar och förhandlingar, och hantera företagets relationer med kunder, investerare och andra intressenter.

VD:ns roll är också att fungera som en talesperson för företaget och att representera företaget i offentliga sammanhang, såsom vid konferenser eller intervjuer. VD:ns arbete är att se till att företaget håller sig konkurrenskraftigt, genom att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och genom att investera i nya produkter, tjänster och teknologier.

Ledarutveckling för VD

Mitt ansvar som VD

VD:ns främsta utmaningar kan variera beroende på bransch, företagets storlek och andra faktorer. Att hantera dessa utmaningar kräver starkt ledarskap, strategiskt tänkande och förmågan att fatta beslut under osäkerhet och press.

Här är några vanliga utmaningar som en VD kan möta:

Vad krävs för att du ska bli trygg i din VD-roll?

Att vara VD är förknippat med stort ansvar och det är många gånger en roll som det är lätt att känna sig ensam i.  Det våra kunder framförallt uppskattar är att ha ett externt VD stöd som utbildar, coachar och stöttar upp i vardagen.

Områden vi arbetar med:
Vårt erbjudande

Detta får varje deltagare

Förutom möten och individanpassad teori ingår alltid dessa delar.

Värdefullt Ledararkiv

Individuellt anpassad teori och verktyg för att utvecklas framgångsrikt i VD-rollen.

Certifiering och diplom

Efter avslutat program hos Future On Board tilldelas varje deltagare ett eftertraktat diplom!

Inspirationsbrev

Utskick av inspirationsbrev ca 6 ggr/år för ökad motivation under hela programmet.

Ingå i vårt Ledarnätverk

Få möjlighet att träffa andra utvecklingsorienterade ledare från olika branscher!

Recensioner från deltagare
Våra lösningar

Strukturerade program för VD och Exekutiv nivå

Söker ni efter strukturerade program för ledarutveckling och stöd? Se vilka lösningar som skulle kunna passa.

Situationsinriktat Personligt Ledarskap

Ett program är för alla oavsett om du har titeln chef eller ej. Vi är alla ledare för oss själva och ett starkt självledarskap är nödvändigt för att klara av dagens arbetsliv.

Situationsinriktat Chefs- och Ledarskap

Detta program riktar sig till individer i ledande position (med eller utan medarbetaransvar) eller till medarbetare som är nyfikna på vad en ledande roll skulle innebära.

Kom igång idag

Är du redo att förbättra organisationens prestationer och driva resultat?

Kontakta oss för att diskutera våra skräddarsydda lösningar.

Jan Lauritzen

Certifierad ledarutvecklare

Med nyfikenhet och empati uppmuntrar Jan dig att både upptäcka och nå din potential. Han ger dig de verktyg och den struktur som du behöver på din utvecklingsresa mot dina mål.

Jan har närmare 30 års ledarerfarenhet som bl a VD, inköpschef, logistikchef, produktionschef och Lean-manager inom multinationella industriföretag samt som egenföretagare.  

Som erfaren ledarutvecklare har han haft uppdrag i mer än 130 företag.  Hans pragmatiska och generösa stil gör att han alltid ser möjligheter, även när livet emellanåt kan vara tufft.

Erik Waesterberg

Certifierad ledarutvecklare

Erik möter dig med ett positivt, öppet sinne och ger dig verktyg att analysera din utvecklingspotential. Med engagemang och humor får du utmanande och kloka infallsvinkar som leder dig framåt. Hans intresse av dig både som människa och i din profession ger dig handlingskraft i ditt ledarskap.

Erik är civilingenjör och har tjugo års ledarerfarenhet som VD, marknadschef och konsultchef. Hans livserfarenheter som ledare och pappa leder till ständig utveckling och närvaro i mötet med dig som kund.

Mona Brenkle Gejer

Certifierad ledarutvecklare

Mona har en förmåga att få människor att tro mer på sin egen förmåga och potential. Hon vägleder dig till insikter som stärker dig och skapar förutsättningar för din utveckling.

Hon lyfter dig och utmanar dig med inlevelse och värme. Mona är civilingenjör, har studier i management, pedagogik och psykologi, är yoga- och meditationslärare med erfarenhet som chef inom stora och medelstora företag. Hon är själv i ständig utveckling genom en omättlig nyfikenhet.

Blir du nyfiken? Boka ett förutsättningslöst möte med Mona.

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Therese har i över tio års tid framgångsrikt utvecklat ledare och organisationer – många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer. 

Therese besitter över 25 års ledarerfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef, VD och styrelseordförande. Sedan 2012 driver hon eget inom ledarutveckling där Future On Board är ett eget utvecklat koncept.

Som ledarutvecklare strävar Therese ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 20 års erfarenhet av produktutveckling och ledarskap.

Andreas har alltid brunnit för det holistiska: en balanserad helhet. Dels för att man lättare kan vara autentisk (sitt riktiga jag och inte den man tror att man ska vara), dels för att man får ett flyt i livet; både privat och professionellt. Han närmar sig allt med ett funktionellt sinne och tvekar inte på att utmana eller testa något nytt. 

Kommentarer från Andreas tidigare medarbetare: “Engagerad och positiv med proaktivt samt affärs- och målinriktad. Nyfiken och villig att alltid lära sig något nytt. Öppen för nya idéer. Tror på individen och autonomi för denne. Håller inte på med micro-management. Tålmodig lyssnare, lätt att prata med och bra på att snabbt se helhet samt förstå hur man effektivt kommer vidare. Naturlig och lugn auktoritet men kräver ingen uppmärksamhet.”

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med en drivkraft att utveckla människor inom alla områden och nå uppsatta mål.

Ola är en livsbejakande, tävlingsinriktad och positiv trebarnsfar från Höllviken. Lång och bred ledarerfarenhet från bland annat Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen och IKEA. 

Ola är en “tuff mjukis” som gillar att utmana och är mycket tydlig. Han värdesätter struktur och resultat samtidigt som han är en mycket god lyssnare och mån om att alla ska trivas och må bra. Humor och öppenhet är också viktigt och Ola tycker att man inte ska ta sig själv på allt för stort allvar även om man brukar allvar. 

Olas värderingar – frihet, relationer och resultat – går även igen i hans roll som ledarutvecklare. “Du ska jobba med mig för att du vill. Inte för att du måste”. Även Ola tror på långsiktiga relationer. “Det finns inga genvägar till långsiktigt varaktiga resultat. Speciellt inte inom det vi arbetar med” menar Ola.

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 15 års erfarenhet från olika chefsbefattningar.

Lotta Stagne har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar och är väl bekant med en ledares utmanande vardag och miljö. Pressen som en ledare utsätts för och besluten de måste fatta. Lottas styrka är hennes eget självklara ledarskap, som ett resultat av en högst medveten och personlig utvecklingsresa, delvis ”tack vare” en utmattning kring millennieskiftet. Hon står hon idag för ett mänskligt, modigt och närvarande ledarskap.

Med en självklar förmåga bygger hon förtroende samt öppenhet och skapar en perfekt miljö för lärande och utveckling på hög nivå. Drivkraften har alltid varit utveckling i alla former och gärna tillsammans med andra.

Meriter

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Med över 6000 coachingtimmar i bagaget har Therese idag framgångsrikt hjälpt hundratals ledare på både individuell- och organisationsnivå. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer.

Therese har en bakgrund som civilekonom och besitter över 20 års erfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef och VD. Idag driver hon både Future On Board tillsammans med Situationsinriktad Ledarutveckling. 

De företag Therese arbetat med visar på stärkt tillväxt och många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Therese strävar ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter