Situationsinriktad ledarutveckling för hela organsationen.

Från enskild individ till storskalig organisation

Vi tar hela din organisation ombord till framtiden. Från young professionals till högsta exekutiva nivå.

Holistiskt arbetssätt

"Vi designar innehållet i varje ledarutvecklingsprogram utifrån varje ledares situation och behov. Effektivt och resultatskapande på många plan. För individen, ledarrollen och verksamheten."

Hur det fungerar

Färdigheter för idag och imorgon

Från bedömning och analys till implementering och uppföljning är vår process strukturerad för att hjälpa dig att identifiera och utveckla de färdigheter och beteende alla i din verksamhet behöver för att leda effektivt – både nu och i framtiden, samt för att leverera mätbara resultat och bestående effekt.

01

Förmöte

Vi börjar med ett gemensamt möte för att identifiera din verksamhets unika situation, behov och mål för respektive insats.

Programdesign

Programinnehåll och mål tas fram för varje individ/grupp och stäms av med deltagaren och beställaren.

02

03

Genomförande

Deltagare och ledarutvecklare träffas med cirka en månads mellanrum. På mötena sker utbildning/coaching/mentoring/konsultation - inriktning beroende på individens eller gruppens behov. Varje möte summeras i mål och aktiviteter som deltagaren ska arbeta med till nästa gång. På mötena sker uppföljning och nya mål kristalliseras fram under mötets gång.

Mellan mötena arbetar deltagaren med sina uppgifter och testar sina verktyg i vardagen.

I mitten av programmet genomförs en halvtidsutvärdering.

Diplomering och utvärdering

Efter avslutat program får varje deltagare diplom. Därefter sker en slututvärdering via enkät och resultatet stäms av med beställaren. Har deltagaren behov av vidareutveckling eller stöd börjar processen om på nytt och nästa program designas.

04

Vårt erbjudande

En heltäckande utvecklingsresa

Våra ledarutvecklingsprogram erbjuder en omfattande upplevelse med fokus på viktiga områden för din tillväxt som ledare.

Teamutveckling och motivation

Utveckla färdigheter för att bygga och leda ett motiverat, sammanhållet och effektivt team som når gemensamma mål.

Tydlighet och kommunikation

Förbättra din tydlighet och bli bättre förstådd i alla riktningar - neråt, mot sidan och uppåt - för att effektivt kommunicera med ditt team.

Trygghet i prestationer

Bygg upp självförtroendet och bli trygg i dina prestationer genom beprövade strategier och verktyg för att lyckas som ledare.

Framgångsrika samtal

Skapa en grund för framgångsrika medarbetarsamtal och lönesamtal samt utveckla förmågan att genomföra konstruktiva korrigerande samtal.

Förstå mänskligt beteende

Få insikter och förståelse för hur människor fungerar, vilket hjälper dig att bli en bättre ledare och skapa en positiv arbetsmiljö.

Inspirera till personligt ledarskap

Lär dig att inspirera och stödja dina medarbetare för att utveckla deras personliga ledarskap, främja tillväxt och engagemang.

frågor och svar

Svar på vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan situationsanpassat ledarskap och situationsinriktad ledarutveckling?

Situationsanpassat Ledarskap är en vedertagen modell inom ledarskapsteorin som handlar om att en ledare ska beakta i vilken situation (utifrån fyra snävt definierade situationer), en medarbetare befinner sig i och att ledaren därefter ska anpassa sitt ledarskap gentemot medarbetaren. Det är en väl avgränsad modell för att utveckla en färdighet inom ledarskapet.

 

Situationsinriktad Ledarutveckling är bredare och handlar om att erbjuda ledarutveckling baserat utifrån varje individs situation och behov. Här definieras varje situation utifrån en rad olika parametrar och där varje situation är unik t ex vem du är, var du befinner dig i livet (arbete/privat), företagets position, organisationens uppbyggnad, relationer/intressenter runt omkring och en rad andra parametrar baserat på behov och relevans.

Vilka jobbar vi med?

Vi vänder oss främst till yrkesverksamma inom B2B -privat och offentlig sektor.

Hur övertalar jag min chef att investera i ledarskapsutveckling?

Om chefen vill att verksamheten ska utvecklas behöver individerna som ska genomföra arbetet också utvecklas för att klara av de nya krav och förväntningar som ställs på rollen. Eftersom vi arbetar så nära situationen och dina behov är det viktigt att kunna motivera vilka resultat vi tillsammans kommer att skapa och vad du/chefen/verksamheten har att tjäna på att vi arbetar tillsammans.

 

Därför är det viktigt att vi gemensamt klargör:

  • Vilken situation befinner du dig i?
  • Vilka utmaningar och behov har du idag?
  • Vad behöver du för att utvecklas i den situation som du befinner dig i?
  • Vad har du/chefen och verksamheten att tjäna på att du utvecklas inom dessa områden? Knyt gärna till verksamhetens mål.

Är du redo att förbättra ditt teams prestationer och driva resultat?

Hur ser din situation ut? Vad behöver du för att utvecklas som individ och ledare? Kontakta oss för att få en bild över hur ditt unika program skulle se ut.

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Therese har i över tio års tid framgångsrikt utvecklat ledare och organisationer – många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer. 

Therese besitter över 25 års ledarerfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef, VD och styrelseordförande. Sedan 2012 driver hon eget inom ledarutveckling där Future On Board är ett eget utvecklat koncept.

Som ledarutvecklare strävar Therese ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter

Veronica Terning

Veronica Terning

FOB-COACH OCH ADMINISTRATION

NPF-coach och Administratör med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

I hela sitt yrkesverksamma liv har Veronica jobbat med och omkring människor. I rollen som undersköterska inom psykiatrivården och som samtalsledare inom Attention – en förening inriktad på Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF). Idag utbildad och certfierad inom Posive Psychology (IPHM – International Practioners of Holistic Medicine).

Intresset för psykisk (o)hälsa och Neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF) har funnits med sedan barnsben då det funnits i familjen samt att hon själv har en adhd-diagnos och en egen utmattningsdiagnos i bagaget. Idag har hon utvecklat strategier och rutiner som gör att hon har ett bra liv och snarare kan dra fördelarna av att ha sin ”extra motor”.

Med sin breda kunskap och erfarenhet ser Veronica stora möjligheter i att utveckla ungdomar med psykisk ohälsa och Neuropsykiatrisk diagnos så att de kan få hitta trygghet i sig själv, utveckla ett starkt personligt ledarskap och kunna ta sig ombord till ett fungerande arbete. Samtidigt kommer Veronica supporta arbetsgivare och ge dem den kunskap och de verktyg som de behöver för att på bästa sätt kunna möta och leda dessa ungdomar rätt till ett hållbart arbetsliv.

Veronica ser alla människors lika värde och hon söker lösningar framför hinder. Hon strävar alltid efter att skapa långsiktiga varaktiga relationer och du kan förvänta dig en person som möter dig med stor nyfikenhet, medkänsla och vilja att göra skillnad.

På fritiden umgås Veronica med sin familj, fixar i trädgården och i växthuset, bakar eller gör något annat kreativt som får hjärnan att vila ett tag. 

Jan Lauritzen

Certifierad ledarutvecklare

Med nyfikenhet och empati uppmuntrar Jan dig att både upptäcka och nå din potential. Han ger dig de verktyg och den struktur som du behöver på din utvecklingsresa mot dina mål.

Jan har närmare 30 års ledarerfarenhet som bl a VD, inköpschef, logistikchef, produktionschef och Lean-manager inom multinationella industriföretag samt som egenföretagare.  

Som erfaren ledarutvecklare har han haft uppdrag i mer än 130 företag.  Hans pragmatiska och generösa stil gör att han alltid ser möjligheter, även när livet emellanåt kan vara tufft.

Erik Waesterberg

Certifierad ledarutvecklare

Erik möter dig med ett positivt, öppet sinne och ger dig verktyg att analysera din utvecklingspotential. Med engagemang och humor får du utmanande och kloka infallsvinkar som leder dig framåt. Hans intresse av dig både som människa och i din profession ger dig handlingskraft i ditt ledarskap.

Erik är civilingenjör och har tjugo års ledarerfarenhet som VD, marknadschef och konsultchef. Hans livserfarenheter som ledare och pappa leder till ständig utveckling och närvaro i mötet med dig som kund.

Mona Brenkle Gejer

Certifierad ledarutvecklare

Mona har en förmåga att få människor att tro mer på sin egen förmåga och potential. Hon vägleder dig till insikter som stärker dig och skapar förutsättningar för din utveckling.

Hon lyfter dig och utmanar dig med inlevelse och värme. Mona är civilingenjör, har studier i management, pedagogik och psykologi, är yoga- och meditationslärare med erfarenhet som chef inom stora och medelstora företag. Hon är själv i ständig utveckling genom en omättlig nyfikenhet.

Blir du nyfiken? Boka ett förutsättningslöst möte med Mona.

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Therese har i över tio års tid framgångsrikt utvecklat ledare och organisationer – många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer. 

Therese besitter över 25 års ledarerfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef, VD och styrelseordförande. Sedan 2012 driver hon eget inom ledarutveckling där Future On Board är ett eget utvecklat koncept.

Som ledarutvecklare strävar Therese ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 20 års erfarenhet av produktutveckling och ledarskap.

Andreas har alltid brunnit för det holistiska: en balanserad helhet. Dels för att man lättare kan vara autentisk (sitt riktiga jag och inte den man tror att man ska vara), dels för att man får ett flyt i livet; både privat och professionellt. Han närmar sig allt med ett funktionellt sinne och tvekar inte på att utmana eller testa något nytt. 

Kommentarer från Andreas tidigare medarbetare: “Engagerad och positiv med proaktivt samt affärs- och målinriktad. Nyfiken och villig att alltid lära sig något nytt. Öppen för nya idéer. Tror på individen och autonomi för denne. Håller inte på med micro-management. Tålmodig lyssnare, lätt att prata med och bra på att snabbt se helhet samt förstå hur man effektivt kommer vidare. Naturlig och lugn auktoritet men kräver ingen uppmärksamhet.”

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med en drivkraft att utveckla människor inom alla områden och nå uppsatta mål.

Ola är en livsbejakande, tävlingsinriktad och positiv trebarnsfar från Höllviken. Lång och bred ledarerfarenhet från bland annat Samhall, Procurator, Bergendahlsgruppen och IKEA. 

Ola är en “tuff mjukis” som gillar att utmana och är mycket tydlig. Han värdesätter struktur och resultat samtidigt som han är en mycket god lyssnare och mån om att alla ska trivas och må bra. Humor och öppenhet är också viktigt och Ola tycker att man inte ska ta sig själv på allt för stort allvar även om man brukar allvar. 

Olas värderingar – frihet, relationer och resultat – går även igen i hans roll som ledarutvecklare. “Du ska jobba med mig för att du vill. Inte för att du måste”. Även Ola tror på långsiktiga relationer. “Det finns inga genvägar till långsiktigt varaktiga resultat. Speciellt inte inom det vi arbetar med” menar Ola.

Meriter

Certifierad ledarutvecklare med över 15 års erfarenhet från olika chefsbefattningar.

Lotta Stagne har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar och är väl bekant med en ledares utmanande vardag och miljö. Pressen som en ledare utsätts för och besluten de måste fatta. Lottas styrka är hennes eget självklara ledarskap, som ett resultat av en högst medveten och personlig utvecklingsresa, delvis ”tack vare” en utmattning kring millennieskiftet. Hon står hon idag för ett mänskligt, modigt och närvarande ledarskap.

Med en självklar förmåga bygger hon förtroende samt öppenhet och skapar en perfekt miljö för lärande och utveckling på hög nivå. Drivkraften har alltid varit utveckling i alla former och gärna tillsammans med andra.

Meriter

Certifierad ledarskapsutvecklare med ett brinnande intresse för att göra skillnad på riktigt.

Med över tio års erfarenhet inom ledarutveckling har Therese  framgångsrikt utvecklat hundratals ledare och ledningsgrupper. Hon har även coachat hundratals ungdomar i personligt ledarskap, hjälpt UF-företag att utveckla sina företagsidéer samt agerat mentor för unga entreprenörer.

Therese har en bakgrund som civilekonom och besitter över 20 års erfarenhet som marknadsdirektör, försäljningschef och VD.

De företag Therese arbetat med visar på stärkt tillväxt och många av företagen har blivit utsedda till de främsta i sin bransch. Therese strävar ständigt efter långa kundrelationer och hon går alltid den extra milen för att varje individ ska få det som den behöver för att må bra och lyckas i sitt arbete.

Meriter